Home » Privacy

Privacy

Versie 1.0 – Deze pagina is voor het laatst aangepast op 23-04-2019

Bij Mijncreditcardvergelijken.nl vinden het belangrijk dat uw persoonlijke gegevens goed beschermd zijn en zorgvuldig behandeld worden. Hiervoor hebben wij onderstaande Privacy Statement geformuleerd en geïmplementeerd. Voorop staat dat alle verwerkingen van persoonsgegevens voldoen aan de eisen van de privacywet Algemene Verordening Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Hierbij vijf kernpunten waar wij ons aan houden om aan de wet te voldoen:
Middels deze privacyverklaring melden wij duidelijk voor welke doeleinden wij persoonsgegevens inzamelen.
Wij zullen alleen de persoonsgegevens bewaren die wij daadwerkelijk nodig hebben om zo te voldoen aan de plicht dataminimalisatie.
Wanneer nodig zullen we u om expliciete toestemming vragen voor het verwerken van persoonsgegevens.
Vanzelfsprekend beveiligen we uw persoonsgegevens goed door passende beveiligingsmaatregelen te nemen.
Tot slot mag u altijd contact met ons opnemen voor het inzien, wijzigen of verwijderen van uw persoonlijke gegevens.

Voor wie is de Privacy Statement?
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten en gebruikers van Mijncreditcardvergelijken.nl. U dient zich ervan bewust te zijn dat Mijncreditcardvergelijken.nl niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren. Mijncreditcardvergelijken.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en beschermd.

Persoonlijke gegevens
Wanneer u gebruik maakt van onze website ontvangen wij gegevens, waaronder eventuele persoonsgegevens. We verwerken persoonsgegevens alleen wanneer u ze aan ons heeft verleend voor een dienst of service of wanneer het anderszins duidelijk is dat persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. De persoonsgegevens die wij via de website kunnen ontvangen zijn: NAW- gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en geslacht. Deze gegevens hebben wij nodig om u relevantie aanbiedingen per e-mail te kunnen sturen. Uw gegevens worden beveiligd opgeslagen en niemand anders krijgt toegang tot uw persoonlijke gegevens. Inzage, wijziging en verwijdering persoonsgegevens Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. U kunt ons benaderen via de onderstaande contactgegevens.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Nieuwsbrief
Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief van Mijncreditcardvergelijken.nl vragen wij u om persoonlijke gegevens te vertrekken. De gegevens die u aan ons verstrekt wordt gebruikt om u gerelateerde aanbiedingen en acties per e-mail te versturen. Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Mijncreditcardvergelijken.nl of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies en derden
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst). Cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. Daarnaast maken we gebruik van Google Analytics voor statistische- en analytische doeleinden (onder andere om te meten hoeveel websitegebruikers we hebben). De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Mijncreditcardvergelijken.nl of die van Google. Google neemt voldoende privacy maatregelen om jouw data te beschermen. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De gegevens in Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd en dus niet naar jou terug te leiden.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Bewaartermijn
De gegevens die wij van u hebben bewaren wij zolang het nodig is. Zo zullen wij uw e-mailadres bewaren totdat u zich uitschrijft. Daarnaast bewaren wij gegevens nog maximaal twee jaar voor de beschreven statistische doeleinden (Google Analytics). De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Daarom raden we u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Mocht u vragen hebben over ons privacy beleid of bent u het ergens niet mee eens? Neem dan gerust contact met ons op. Tenslotte willen we u informeren dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens mochten we er niet uitkomen samen.

Website: Mijncreditcardvergelijken.nl
Bedrijfsadres: Bekemaheerd 133, 9737PS Groningen
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 73218170
BTW-nummer: NL031949642B01
Email: info@Mijncreditcardvergelijken.nl
Vergelijk en aanvragen →